It-Tahrig Muzikali taz-Zghazagh fil-Kazini tal-Banda

Assistenza finanzjarja lill-Każini tal-Banda lokali biex joħorġu b’inizjattivi u proposti li bihom iħeġġu żgħażagħ jibdew jitgħallmu strumenti mużikali.

Aġenzija Żgħażagħ bil-kollaborazzjoni tal-Għaqda Każini tal-Banda ta’ kull sena torganizza l-iskema ‘It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda’, bħala parti mill-Empowerment Programme. Dan l-iskema tiġi amministrata mill-istess aġenzija fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport.

Il-Każini tal-Banda, f’diversi bliet u rħula Maltin u Għawdxin jipprovdu liż-żgħażagħ bl-opportunita’ li jitgħallmu u jiżviluppaw il-ħiliet mużikali tagħhom. L-għan ewlieni wara din l-iskema hija li tipprovdi assistenza finanzjarja lill-Każini tal-Banda lokali biex joħorġu b’inizjattivi u proposti li bihom iħeġġu żgħażagħ jibdew jitgħallmu strumenti mużikali u/jew itejbu s-servizzi ta’ tagħlim għal dawk iż-żgħażagħ li diġa’ qegħdin jattendu l-każini. Dawn jistgħu wkoll iniedu inizjattivi innovattivi u sostenibbli biex jibdew jew isaħħu l-istrutturi ta’ tagħlim mużikali tagħhom.

Il-proposti magħżula għandhom jilħqu l-kriterji li ġejjin; proposti li jirriflettu b’mod dirett l-għanijiet ta’ din l-iskema, proposti miktuba b’mod ċar u loġiku, l-innovazzjoni u l-kreattivita’ tal-inizjattiva, il-pjan realistiku ta’ kif se titwettaq l-inizjattiva, is-sostenibbilita’ u l-kontinwazzjoni tal-inizjattiva u baġit realistiku li juri li n-nefqa tirrifletti taħriġ mużikali.

L-inizjattiva tista’ taqa’ taħt waħda minn dawn iż-żewġ kategoriji; kategorija A – 
inizjattiva li tiswa sa massimu ta’ €2,000 u kategorija B – inizjattiva li tiswa sa
massimu ta’ €4,000.

Tista' issib aktar informazzjoni dwar din l-iskema billi tgħafas hawn. Għal aktar tagħrif, ikkuntattjaw Aġenzija Żgħażagħ fuq 22586700 jew fuq agenzija.zghazagh@gov.mt